IEK SBIE IEK SBIE logo
Επικοινώνησε μαζί μας
banner

Η ΣΒΙΕ στην Ευρώπη

Πάνω από 35 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Φορείς Πιστοποίησης Επαγγελμάτων μας τιμούν, μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν για συνεργασίες!

Η ΣΒΙE ως πρωτοπόρος στην επαγγελματική εκπαίδευση, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συμπράττει σε ένα δίκτυο εταίρων – εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών – από τα πλέον ανεπτυγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο:


 • Την εκπαιδευτική συνεργασία
 • Τη σύγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τα συστήματα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET, ECTS)
 • Την από κοινού συγγραφή νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων (modules)
 • Την τοποθέτηση και ανταλλαγή σπουδαστών και αποφοίτων στις συνεργαζόμενες χώρες της Ε.Ε., για την πρακτική αλλά και την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας

ΣΒΙΕ. Πρωτοπόρος και στα Ευρωπαϊκά & Κοινοτικά Προγράμματα εδώ και 25 χρόνια!

 • Την εκπαιδευτική συνεργασία
 • Τη σύγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τα συστήματα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET, ECTS)
 • Την από κοινού συγγραφή νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων (modules)
 • Την τοποθέτηση και ανταλλαγή σπουδαστών και αποφοίτων στις συνεργαζόμενες χώρες της Ε.Ε., για την πρακτική αλλά και την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας

 • Το 1990 η ΣΒΙΕ υλοποιεί το Κοινοτικό Πρόγραμμα DELTA για την επιμόρφωση των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού της.
 • Από το 1992 μέχρι και το 1995, η ΣΒΙΕ συνεργάζεται με διακεκριμένα Ιδρύματα της Ευρώπης στο πρόγραμμα PETRA για την Επαγγελματική Κατάρτιση των νέων και την ένταξή τους στον εργασιακό στίβο. Το πρόγραμμα PETRA, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει τοποθετήσεις και ανταλλαγές σπουδαστών και αποφοίτων της ΣΒΙΕ, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας.
 • Μέσω του καινοτόμου προγράμματος STRIDE της τριετίας 1992-95, η ΣΒΙΕ εκπαιδεύει Έλληνες και Ιταλούς αποφοίτους ανώτερης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής.
 • Με το πρόγραμμα LINGUA του 1995, η ΣΒΙΕ οργανώνει την πρακτική άσκηση Ιταλών Οδοντοτεχνιτών στα αυτοδύναμα εργαστήριά της.
 • Από το 1994 έως και το 2002, η ΣΒΙΕ αναλαμβάνει μέσω του προγράμματος SESAM / PLATO, την κατ’ έτος δίμηνη πρακτική άσκηση Ολλανδών Νοσηλευτριών στην Ελλάδα.
 • Από το 1996 μέχρι σήμερα, η ΣΒΙΕ συμμετέχει ανελλιπώς στο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci που εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στα πλαίσια του Leonardo, η ΣΒΙΕ εκπροσωπεί την Ελλάδα:

 1. Στο πρόγραμμα TORCH («πυρσός») που στοχεύει στον προσανατολισμό των νέων σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.
 2. Στο πρόγραμμα CATAI – TELEMED με στόχο την κατάρτιση των Ευρωπαίων επαγγελματιών υγείας στις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής.
 3. Στο πρόγραμμα APOLLO για τη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Σχεδίου Εκπαίδευσης στην Ιατρική Πληροφορική μέσω ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης.
 4. Στο πρόγραμμα LASER που στοχεύει στην αξιοποίηση των εξειδικευμένων συσκευών ακτινοβολίας στην Ιατρική και στη Φυσικοθεραπεία.
 5. Στο πρόγραμμα WARISA για την απόκτηση δεξιοτήτων από γυναίκες που επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 6. Στο πρόγραμμα EUROCOM με αντικείμενο την ανταλλαγή καθηγητών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 8 ευρωπαϊκών κρατών (Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Λετονία, Ουγγαρία). Μέσα στη διετία 2011-2013, η ΣΒΙΕ τοποθέτησε 34 εκπαιδευτές της σε οργανισμούς των παραπάνω χωρών, ενώ παράλληλα είχε την τιμή να φιλοξενήσει και να καταρτίσει τους απεσταλμένους καθηγητές των εταίρων του Προγράμματος στην Αθήνα.
 7. Στο πρόγραμμα ERGON SKILLS που περιλαμβάνει την τοποθέτηση αποφοίτων της ΣΒΙΕ σε κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρακτική άσκηση διάρκειας 8 εβδομάδων. Από το 2012 μέχρι σήμερα, δεκάδες απόφοιτοι της ΣΒΙΕ δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα και ασκήθηκαν σε εξειδικευμένους φορείς της Δανίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου.

Με το σύνολο των διεθνών δραστηριοτήτων της, η ΣΒΙΕ αποδεικνύει την ποιότητα των εκπαιδευτικών της υπηρεσίων, η οποία αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Εργαστήκαμε και εργαζόμαστε με απόλυτη συνέπεια στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που συμμετέχουμε. Η φήμη που κατακτήσαμε είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και έχει οδηγήσει σε προτάσεις συνεργασίας από πλήθος φορέων διεθνούς κύρους.


Οι σπουδαστές, οι απόφοιτοι και οι καθηγητές μας εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, Σχολές και Πανεπιστήμια του εξωτερικού, γεγονός που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό μας πρόσωπο.

Οι Συνεργασίες μας με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια & Φορείς

  University of Hertfordshire
 • University de Liege
 • Manchester Metropolitan University
 • Glasgow University
 • University of Genova
 • Queen’s Univeristy of Belfast
 • University of Insburg, Austria
 • University of Aveiro, Portugal
 • University of Dublin, Ireland
 • University of Dijon
 • University of Udine, Italy
 • Teles GmbH, Germany
 • ROC Groningen, Netherlands
 • Loughborough College
 • Northdown & Ards Institute, Belfast, Ireland
 • Tampere Institute of Social Work, Finland
 • ROC NIBO, Netherlands
 • City & Guilds
 • British Accreditation Council
 • BVQI
 • Cidesco International
 • Intituto Fermi,Italy
 • Centre Medical de Forcilles, France
 • Cidesco International
 • Academia Obchodna Kosice, Slovakia
 • “F.Salzicco” instituto, Spain
 • V.T.I. Voorzienigheio, Belgium
 • University of La Laguna, Teneriffe-Spain
 • Instituto Technico Commerciale a Turistico “Calvino”, Italy
 • BBS-SYKE EUROPASCHULE, Germany
 • Liepajas Medicinas Koledza, Latvia
 • University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
 • IES Avempace, Zaragoza, Spain
 • SOCIAL-OG SUNDESSKOLLEN, Denmark
 • Riga Academy, Latvia
 • SOTENET Social Care Network, Finland

Erasmus+ Ευκαιρίες στην ΣΒΙΕ

IEK SBIE
Erasmus+

Μια μοναδική εμπειρία για κάθε φοιτητή και καθηγητή στη Σχολή μας!

Οι Σπουδαστές της ΣΒΙΕ διευρύνουν τους ορίζοντες και τις γνώσεις τους, καθώς το πρόγραμμα μπορεί να στηρίξει τις επιλογές τους για σπουδές, πρακτική άσκηση, μαθητεία και φυσικά κινητικότητα σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις!

Η δράση του προγράμματος στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών και των εργαζομένων της ΣΒΙΕ, δίνοντας την ευκαιρία να εξερευνήσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας από άλλους αντίστοιχους επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη!

Η ΣΒΙΕ ως Εκπαιδευτικός Οργανισμός μέσω του Erasmus+ δημιουργεί νέες διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες διευρύνουν τις ευκαιρίες για τους σπουδαστές της, καθώς και για τους καθηγητές της, συμβάλλοντας έτσι δυναμικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας!

Με τις ευκαιρίες του προγράμματος για την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών της ΣΒΙΕ, 1 στους 3 καταρτιζόμενους σταδιοδρομεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό όπου καταρτίστηκε!

Οι Σπουδαστές μας, αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με τα ταξίδια στο εξωτερικό για σπουδές, κατάρτιση ή και πρακτική εργασία, ενώ άλλοι οργανισμοί, εταιρείες και εργοδότες απ’ όλο τον κόσμο εκφράζουν τον ανάλογο θαυμασμό τους γι’ αυτή τη διεθνή εμπειρία!

Κάθε σπουδαστής της ΣΒΙΕ, ολοκληρώνει τις σπουδές του μέσω του Erasmus+ έχοντας αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες και χρήσης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δίνονται ευκαιρίες για εκμάθηση ξένων γλωσσών σε αυτούς!

ΙΕΚ ΣΒΙΕ Αθήνα

210.32.32.323

ΙΕΚ ΣΒΙΕ Πάτρα

2610.277.770
ή
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ