IEK SBIE IEK SBIE logo
Επικοινώνησε μαζί μας

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Καλωσήρθατε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του ΙΕΚ ΣΒΙΕ. Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [sbie.edu.gr] (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της [«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΕ» με έδρα επί της οδού Κάνιγγος, αριθμός 15-17, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα, [Tηλ. Επικοινωνίας: 210.3232323], εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς».

Σκοπός της παρούσας πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο:

 • Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε,
 • Ποιοι είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας,
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας,
 • Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας και
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.
  Μέσω της Ιστοσελίδας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, χρήστες, σπουδαστές, υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»). Εσείς ως επισκέπτες, χρήστες, σπουδαστές, υποψήφιοι σπουδαστές ονομάζεστε “υποκείμενα δεδομένων” ενώ εμείς είμαστε οι “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των προσωπικών δεδομένων σας. Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Το ΙΕΚ ΣΒΙΕ, σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και στο πλαίσιο διασφάλισης αυτών έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (“Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων” ή “ΥΠΔ”) προκειμένου να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων EΕ 679/2016 (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας επί των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων κα Γαβριηλίδου. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [info@sbie.edu.gr] Τηλέφωνο: [210.3232323] Ταχυδρομική διεύθυνση: [Κάνιγγος, αριθμός 15-17, Τ.Κ. 106 77]

 

2. Οι βασικές αρχές μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την εταιρική πολιτική για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε ως Εταιρεία.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
  Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, η Εταιρεία εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένα data centers). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα.

ΙΕΚ ΣΒΙΕ Αθήνα

210.32.32.323

ΙΕΚ ΣΒΙΕ Πάτρα

2610.277.770
ή
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ